Letní příměstský fotbalový kemp Hlučín II 2024

Základní informace

 • Termín: 22.7. - 26.7.2024
 • Místo konání: Hlučín (Moravskoslezský kraj, okres Opava)
 • Věkové kategorie: ročníky U7 až U15 (2018 až 2009)
 • Typ kempu: příměstský fotbalový kemp bez ubytování
 • Cena: 4 499 Kč

Cena kempu zahrnuje

 • 4 tréninky denně pod kvalifikovanými trenéry
 • tréninkový set Nike (dres, trenýrky, ponožky)
 • obědy, svačiny, pitný režim
 • diplom, soška a medaile

Časový harmonogram kempu

 • 8:00 - 8:45 příjezd
 • 9:00 - 10:00 trénink
 • 10:00 - 10:30 přestávka na svačinu
 • 10:30 - 11:30 trénink
 • 11:30 - 12:30 oběd
 • 13:00 - 14:00 dovednostní soutěže
 • 14:00 - 14:30 přestávka na svačinu
 • 14:30 - 16:00 turnaj
 • 16:00 - 16:30 odjezd

 

Platební podmínky

 • Platí se celá částka do 14 dní od potvrzení přihlášky. Pokud částka nebude uhrazena do 14 dnů, přihláška zaniká. 

Storno podmínky

Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského kempu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení účasti na kempu se provádí telefonicky, e-mailem nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na kemp, nebo v případě předčasného ukončení kempu je postupováno dle storno podmínek uvedených níže.

Výše stornovacího poplatku

 • Storno 5 týdnů před začátkem kempu – objednavatelům náleží plná cena úplaty kempu
 • Storno 4 týdny před začátkem kempu – storno ve výši 25% z úplaty kempu
 • Storno 3 týdny před začátkem kempu – storno ve výši 50% z úplaty kempu
 • Storno 2 a 1 týden před začátkem kempu – storno ve výši 100% z úplaty kempu
 • Ukončení kempu v jeho průběhu – storno 100% z úplaty kempu

Doporučujeme sjednat u pojišťovny pojištění storna tábora/kempu. 

Online přihláška - kemp je vyprodán! Přihlásit se můžete jako náhradník.