Rozhodování - klíč k úspěchu v moderním fotbale

25.03.2020

Jistě nám dáte za pravdu, že hra na nejvyšší úrovni se velmi rychle mění. Každá akce je rychlejší a prostory jsou čím dál více těsnější. Organizace týmů se zlepšuje, lépe chrání střed hřiště a dostávají  protivníka do herních situací, ve kterých nemá čas dlouze přemýšlet nad správným rozhodnutím. A právě úspěšná rozhodnutí v rychle se pohybujících sekvencích hry jsou klíčem k úspěchu. Ve skutečnosti jsou to zvyky, které jsou výsledkem praxe.

Během samotného utkání dojde k několika desítkám situací, kterým fotbalista musí čelit a správně je vyhodnotit. Hrát fotbal je o tom, jak se v týmovém prostředí rozhodovat ve zlomcích vteřin. Pokud chcete být úspěšný, vše musí provést v maximální rychlosti. Jen tak dokáže čelit trendům moderního fotbalu. Pokud uděláte špatné rozhodnutí, dostanete svůj tým pod tlak. Uděláte správné rozhodnutí a můžete vyhrát zápas.  Jeden z nejlepších hráčů planety, Lionel Messi, prohlásil:

"Nejlepší rozhodnutí nejsou učiněna mysli, ale instinktem"


Tímto volně navazujeme na náš první článek na blogu, "Proč děti musí hrát, hrát a hrát++?" kde demonstrujeme, jak je důležité hráče zařadit do realistického herního prostředí. Čím realističtější je scénář, do kterého je fotbalista umístěn, tím rychleji a instinktivněji se vyvinou smysly při hledání těchto situací. 

Rozhodovací proces musí k hráči přicházet přirozeně. Rozhodnutí, která hráč činí, nepotřebují čas na přemýšlení, protože se v takových situacích objevuje velmi často a stávají se instinktem. 

 Připravujete tréninkové jednotky na tyto herní scénáře? Podporujeme své svěřence, aby samostatně přemýšleli a našli nejlepší řešení? Toto jsou klíčové otázky, které je potřeba si položit, pokud je cílem skutečně vyvinout sportovce schopné hrát na nejvyšší úrovni.

Bývalý barcelonský středopolař Xavi k tomu uvedl: ,"Když dorazíte do Barcelony, první věc, kterou vás naučí, je: přemýšlejte. Mysli, přemýšlej, přemýšlej. Rychle. Zvedni hlavu, pohni se, uvidíš, přemýšlej. Podívej se, než dostaneš míč." 

Nejlepší playmaker je schopný si v 90 minutách zkontrolovat prostor kolem sebe až 900krát, aby si byl schopen analyzovat prostor, co kolem něj bylo před, během a po držení míče. Podvědomí je na fotbalovém hřišti klíčové.

"Porozumění vyžaduje nejen okamžik vnímání, ale neustále vědomí, neustálý stav vyšetřování bez závěru." Bruce Lee.

Holandský trenér Raymond Verheijen, který je známým učitelem hry, uvádí, že fotbal se skládá ze čtyř prvků v hierarchickém pořadí:


  1. Insight: porozumění hře a čtení hry prostřednictvím podvědomí
  2. Decision - making: výběr nejlepšího rozhodnutí v rámci zásad hry
  3. Technique: provedení rozhodnutí pomocí vhodné techniky
  4. Conditioning: schopnost všeho výše uvedeného fyzicky přenést po dobu 90 minut

Trenérské tipy

  • Nenechte se ovládnout pokušením, že vždy víte správnou variantu řešení. Volba je na hráčích - povzbuzujte je, ale neříkejte jim, co mají dělat.
  • Učte své hráče neustále skenovat prostor kolem sebe.