Trénink technické koordinace - benefity

10.02.2020

Průkopníkem v trénování technické koordinace je holanďan Wiel Coerver, který byl nespokojen s nedostatky v individuálních dovednostech hráčů, a tak na konci 70. let minulého století zavedl inovativní trénink technických dovedností. 

Vše začalo inovativním tréninkovým programem Wiela Coervera 

 Základním stavebním kamenem Wiel Coerver metody je perfektní ovládání míče a mistrovství v soubojích 1 na 1. Coerver detailně studoval dovednosti nejlepších fotbalistů světa, protože byl přesvědčen, že ačkoliv tito hráči mají dar od boha, usilovnou píli a soustavným cvičením, se jejich technické kousky mohou učit a naučit nástupující generace fotbalistů už od školního věku.

V tomto díle našeho blogu si představíme úvodní ze čtyř fází rozvoje technických dovedností, tou je technická koordinace.

Zlatý věk učení fotbalu - nejlepší období pro techniku

Děti ve věku od 6 do 12 let nasávají nové informace jako houby. Je to období "zlatého věku učení fotbalu", kdy je velice jednoduché je technicky zlepšit. 

Úkolem trenéra je vytvořit malému fotbalistovi prostředí, ve kterém bude prakticky neustále s míčem u nohy. 

Jak na to?

V předchozím článku jsme rozebírali důležitost her malých forem v tréninku, které tvoří až 80 % jejího obsahu. 

Nyní se zaměříme na zbylých 20 %.

"Úkolem trenéra je vytvořit malému fotbalistovi prostředí, ve kterém bude prakticky neustále s míčem u nohy." 

1. fáze: technická koordinace 

Každou tréninkovou jednotku začínáme cvičením na technickou koordinaci. Každý hráč má míč a nacvičuje sérii pohybů na pravou i levou nohu (rovnoměrně). Obměny odlišných pohybů za sebou (sestavy kliček), hráče technicky zlepšují a díky nim se stávají s míčem u nohy ještě agilnějšími. 

Koordinační náročnost technických dovedností stupňujeme přímo úměŕně tomu, jak se daný jednotlivec rychle učí - individualizace. Pokud jedinec nezvládá dovednost perfektně provést na obě nohy, nemá smysl přecházet k složitějším pohybům.

Pravidelným procvičováním technické koordinace s maximálním počtem opakování hráči získávají větší cit na míč, roste jim sebedůvěra, díky čemuž si hru i více užívají. 

Při nácviku technické koordinace klademe důraz na kvalitu provedení, kontrolu těla a nohou, zvyšujeme nároky na rychlost provedení a snažíme se cviky provádět rovnoměrně na levou i pravou nohu.

Doporučujeme věnovat se technické koordinaci alespoň 15 minut během každé tréninkové jednotky. 

Níže přikládám vybrané video ukázky tréninku technické koordinace:

Trenérské Tipy:

  •  pro snažší rozpoznání pohybů / kliček doporučujeme pojmenování po top hráčích. Děti milují učit se triky, které nesou jména jejich hrdinů.
  • Posilujte vnitřní motivaci u dětí skrz nepovinné domácí úkoly. "Kdo chce být nejlepší, naučí se tuto sérii kliček a ukáže nám ji příští trénink.


II. fáze: naučit se krýt si míč, vytvořit si volný prostor

Článek k přečtení zde